fourtytree years

+90 212 288 96 33 info@elkomix.com6 Kıtada 130 Ülkede 4000’den Fazla Beton Santrali

en
MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş ürünler sunarak müşteri memnuniyetini maksimum seviyede gerçekleştirmektir. 

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, hızla değişen dünyada teknoloji ve kalite konseptini belirleyen inovatif bir firma haline gelmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

1.İşini severek en iyisini yapmak.
2.Mutlu müşteriler oluşturmak.
3.İnovasyon ve teknolojiyi varlık sebebi saymak.
4.Sinerji yaratan takım olmak.
5.Çevre ve enerji dostu olmak.
6.Kalitede zirvede olmak.

İSG POLİTİKASI

1.Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
2. Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
3. Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
4. Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza ind irmek ,
5. Oluşan atıkların meydana getirdiği kir liliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
6. İş, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
7. Çalışanlarımızı kalit e, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürek lili ğini sağlayarak , bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleşt irirken Müşterilerde,tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
8. Bilinç, katılımcılık, hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
9. Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak , sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir.

ÇEVRE POLİTİKASI

1.Çevreye zarar vermeden çalişarak, çalişma ortamini temiz ve düzenli tutmak
2.Doğal kaynaklari verimli kullanmak
3.Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirlenmeyi azaltmak
4.Çevre sisteminin sonuçlarini tüm çalişanlarla paylaşmak ve yayginlaştirmak
5.T.C. ve uluslararasi çevre mevzuati ve idari düzenlemelere uymak
6.Çevre yönetim sistemini gelişmiş ürün ve üretim teknolojileri kullanarak geliştirmek  • altdiger