fourtytree years

+90 212 288 96 33 info@elkomix.com4000 węzłów betoniarskich w ponad 130 krajach na 6 kontynentach

en
SYSTEM RECYKLINGU BETONU

SYSTEM RECYKLINGU BETONU

- Recykling ELKON zapewnia minimalizację kosztów produkcji poprzez recykling resztek betonu i odzysk kruszywa oraz przyczynia się do ochrony środowiska.
- Recykling ELKON może zostać zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie węzła betoniarskiego co pozwala na eliminacje kosztów związanych z transportem pozostałego betonu.
- kruszywo, odzyskane w procesie recyklingu, poprzez mycie i rozkład betonu w zbiorniku, może zostać częściowo wykorzystane do produkcji nowych partii betonu.
- zrecyklingowana mieszanka woda-cement, może być ponownie użyta w produkcji dzięki specjalnemu mieszalnikowi rozdzielającemu cząsteczki wody i cementu. Zapewnia to użytkownikowi znaczne oszczędności podczas produkcji betonu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zaawansowanych technologii produkcji i materiałów z których wykonujemy maszyny, odwiedź stronę Dlaczego ELKON?Why Should I Prefer ELKON? Page.

CECHY

Wydajność 10 m3/godz.
Max Wielkość Kruszywa 50 mm
Moc Zasilania 50 mm
Napięcie Kontrolne 240 V
Stacja Mycia Pomp Betonowych Opcja
Na Zbiorniku Wody Zimnej 20 m3 (Opcja)

GALERIA

SZCZEGÓŁY

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do wymogu minimalizowania wpływu produkcji betonu na środowisko naturalne. Jeśli konieczne środki ostrożności nie zostaną podjęte, rosnąca produkcja betonu spowoduje nieodwracalne zmiany.

Wypuszczane do środowiska odpady betonowe twardnieją, a pozostała woda i szlam betonowy zatruwają organizmy żywe i znajdujące się pod powierzchnią naturalne źródła. Dzięki recyklingowi świeżego betonu ELKON problem zanieczyszczeń zostaje całkowicie wyeliminowany poprzez zapewnienie użytkownikowi możliwości ponownego wykorzystania odpadów betonowych.

Odpady betonowe pozostałe po myciu pompy betonu i betoniarki, oraz nadwyżki pozostałe po zakończeniu dnia produkcji zostają rozdzielone na mieszaninę wody, cementu i kruszywa, co umożliwia ich częściowe powtórne wykorzystanie w kolejnych cyklach produkcyjnych.

Maszyna do recyklingu Elkon składa się ze zbiornika na odpady betonowe wyposażonego w system myjący, jednostki recyklingującej która rozdziela kruszywa i mieszankę, oraz zbiornik na wodę. Specjalne mieszadło rozdziela cząsteczki cementu i zapobiega ich ponownemu połączniu z wodą w zbiorniku.

Zbiornik na wodę może zostać wykonany z betonu i ulokowany pod ziemią lub ustawiony na powierzchni i wykonany z tworzywa. W wersji mobilnej cały system nie wymaga budowy podziemnych fundamentów i może zostac ustawiony na poziomie zero.

W opcji dodatkowej możliwe jest wykonanie stacji do mycia pomp betonu, co umożliwia późniejsze jednoczesne mycie pompy i betoniarki w maszynie i znaczną oszczędność czasu. 

  • altdiger