Polish
´╗┐
» Kompaktowe W─Öz┼éy Betoniarskie » Elkomix-60 Quick Master

W─Öze┼é betoniarski ELKOMIX-60 QUICK MASTER nie jest tylko rezultatem zaawansowanej technologii i in┼╝ynieryjskiej wiedzy ale tak┼╝e now─ů generacj─ů wytwórni betonu. Mo┼╝liwe jest transportowanie wytwórni betonu jedynie za pomoc─ů 2 TIR lub 2 jednostek kontenerów 40" a to wszystko dzi─Öki wyt─Ö┼╝onej pracy dzia┼éu Rozwoju i Innowacji, do┼Ťwiadczeniu a tak┼╝e precyzyjnym urz─ůdzeniom produkcyjnym. 

Wytwórnia betonu ELKOMIX-60 QUICK MASTER w porównaniu z typowymi wytwórniami betonu stacjonarnymi:

DU┼╗E KORZY┼ÜCI Z WYTWÓRNI ELKOMIX-60 QUICK MASTER:

 

 • Jednostka g┼éówna mo┼╝e by─ç transportowana za pomoc─ů jedynie 2 TIR (nie wymagane s─ů niskopodwoziówki do transportu jak w przypadku maszyn mobilnych innych dostawców)
 • Mniejszy koszt transportu.
 • Mo┼╝e by─ç zainstalowana w ci─ůgu tylko 1 dnia.
 • Kompaktowy design i ma┼éa powierzchnia instalacji
 • Mniejszy koszt fundamentów (W─Öze┼é betoniarski mo┼╝e by─ç zainstalowany na p┼éytach drogowych)
 • ┼üatwe przestawienie z jednego miejsca w drugie
 • Mniejsze koszty operacyjne i konserwacyjne
 • Wi─Öksza wydajno┼Ť─ç za mniejsz─ů inwestycj─Ö

 

Elkomix 60 Quick Master Kompaktowe Wytw├│rnie Betonu

Specyfikacja techniczna Qm-60
Wydajno┼Ť─ç do 50-55 m3/h
Zbiornik na kruszywo 4x15 kieszeniowe lub rz─Ödowe 3-6x20 m3*
Waga kruszywa 2500 kg
Sonda wilgotno┼Ťci kruszyw dla zasobników z piaskiem Opcja - FRANZ LUDWIG
Typ załadunku kruszywa do mieszalnika Skip
Pojemno┼Ť─ç Mieszalnika 1500/1000 l. ( 1 m3 na cykl )
Typ mieszalnika ELKON Dwuwałowy lub Planetarny
Kabina operatora Zintegrowana z konstrukcj─ů w─Öz┼éa
Waga cementu 600 kg
Waga wody 300 kg
Waga dodatków chemicznych 2-4 x 25 l.
Spr─Ö┼╝arka powietrza Hertz
Automatyczny System Kontroli SIEMENS PLC + SIEMENS TOUCH + PC
Skr─Öcane Silosy na cement 50,75,100,150t i wi─Öksze na ┼╝yczenie klienta
Zalecana ┼Ťrednica podajnika ┼Ťlimakowego Ø 220 mm
Obudowa zimowa do pracy całorocznej Opcja
System ogrzewania w─Öz┼éa betoniarskiego Opcja - Parowe lub gor─ůce powietrze
System za┼éadunku kruszywa do zasobników Opcja
Monitoring poziomu kruszywa w zasobnikach Opcja
Kontener na dodatki chemiczne Opcja
System dozowania sk┼éadników kolorowych w p┼éynie Opcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dowolnie na ┼╝yczenie klienta

Projekt rozmieszczenia betoniarni ELKON Quick Master-60

 

System automatycznego sterowania i Panel kontrolny

 

Automatyzacja wezly betoniarskie ELKON zosta┼éa uzyskana dzi─Öki specjalnemu panelowi sterowania umieszczonemu w kabinie operatora, która posiada szeroki k─ůt widzenia, a tak┼╝e jest przystosowana do pracy w ró┼╝nych warunkach klimatycznych przez ca┼éy rok. W w─Öz┼éach betoniarskich ELKON produkcja realizowana jest automatycznie lub r─Öcznie poprzez panel dotykowy PLC i sterowanie komputerowe. Ca┼éy proces produkcyjny mo┼╝e by─ç obserwowany za pomoc─ů synoptycznego diagramu na panelu sterowania oraz za pomoc─ů wska┼║ników wagowych: kruszywa, cementu, wody, dodatków chemicznych. 

ELKON Wez┼éy betoniarskie wyposa┼╝one s─ů w system komputerowy sk┼éadaj─ůcy si─Ö z jednostki centralnej, monitora, drukarki i zasilacza awaryjnego oraz dedykowanego oprogramowania do sterowaniawezly betoniarskie ELKON, które to mo┼╝e by─ç projektowane pod wymagania klienta.

Panel elektryczny jest cz─Ö┼Ťci─ů ca┼éego system sterowania. Wszelkie elementy automatyki takie jak styczniki, prze┼é─ůczniki, transformatory, zabezpieczenia fazowe, przeka┼║niki oraz softstartery znajduj─ů si─Ö w panelu elektrycznym wytwórni. Wszystkie wymienione elementy wyprodukowane s─ů przez firm─Ö SIEMENS  czyni─ů niezawodno┼Ť─ç pracy ca┼éej automatyki. Zabezpieczenia i izolacje w standardzie s─ů zgodne z Europejskimi Standardami ( CE ).  Panel elektryczny jest o┼Ťwietlony wewn─ůtrz, a wszystkie przewody oznaczone s─ů numerami zgodnie z projektem elektrycznym co u┼éatwia serwisowanie. Oczywiste jest to, ┼╝e niezawodny system automatyki z odpowiednim systemem wa┼╝enia, daje mo┼╝liwo┼Ť─ç produkcji wysokiej jako┼Ťci betonu. Wska┼║niki wagowe stosowane w w─Öz┼éach ELKON zgodne s─ů z polskimi normami, posiadaj─ů niezb─Ödne mi─Ödzynarodowe certyfikaty OIML, poddaj─ů si─Ö legalizacji pierwotnej WE  lub wzorcowaniu ( nadawanej przez Urz─ůd Miar i Wag ).

Podczas gdy sterownik PLC SIEMENS realizuje transakcje, które wymagaj─ů wysokiej czu┼éo┼Ťci i dok┼éadno┼Ťci,szybko i p┼éynnie umo┼╝liwia zaprogramowanie procesu produkcyjnego bezpo┼Ťrednio przedstawiaj─ůc ró┼╝ne opcje. Mo┼╝liwe równie┼╝ jest obserwowanie ca┼éego procesu produkcyjnego za pomoc─ů wizualizacji przedstawianej na monitorze komputera.

Specyfikacja oprogramowania do produkcji betonu ELKON:

 • Zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisania nieograniczonej liczby receptur betonu, tak aby mo┼╝na by┼éo je wykorzysta─ç w dowolnym momencie w automatycznym procesie produkcyjnym
 • Zapewnia elastyczn─ů produkcj─Ö betonu oferuj─ůc elastyczne zmiany w procesie produkcji betonu (dodatkowa woda, dodatkowe skladniki chemiczne)
 • Informacje dotycz─ůce ka┼╝dego cyklu roboczego, produkowanej klasy betonu, klienta, terenu budowy, kierowcy odbieraj─ůcego beton, numeru rejestracyjnego pojazdu a tak┼╝e operatora, który wyprodukowa┼é dan─ů parti─Ö betonu umieszczane s─ů w bazie i mog─ů by─ç u┼╝yte do wydruku dokumentu WZ zgodnego z normami obowi─ůzuj─ůcymi w Polsce. 
 • Mo┼╝liwe jest uzyskanie pe┼énego raportu dziennego, tygodniowego, miesi─Öcznego oraz innych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta dotycz─ůcego produkcji betonu.
 • Raportowanie materia┼éów, które sk┼éadowane s─ů na placu a tak┼╝e materia┼éów zu┼╝ytych do ka┼╝dej produkcji.
 • Konsystencja betonu mo┼╝e by─ç obserwowana za pomoc─ů analogowych wska┼║ników jak równie┼╝ cyfrowych.
 • Monitorowanie oczekiwanych warto┼Ťci z receptury a tak┼╝e aktualnego etapu produkcji.
 • Rejestrowanie wszystkich produkcji betonu zarówno z produkcji automatycznej jak i r─Öcznej.
 • Wszystkie b┼é─Ödu produkcji wyst─Öpuj─ůce podczas ca┼éego procesu s─ů wy┼Ťwietlane operatorowi oraz zapisywane w bazie danych u┼éatwiaj─ůce dalsze serwisowanie.
 • Wszelkie ingerencje w sterownik PLC systemu mog─ů by─ç dokonane przez techników ELKON zdalnie za pomoc─ů Internetu.
 • “Specjalny dowód WZ” mo┼╝e by─ç zaprojektowany zgodnie z ┼╝yczeniem klienta, a tak┼╝e zgodnie z papierem firmowym. 

Wszelkie dokumentacje techniczne ( Dokumentacja Techniczno Ruchowa DTR, projekty elektryczne itd.) w standardzie dostarczane s─ů wraz z wezly betoniarskie podczas instalacji.

 

Z powodu kieszeniowego rozmieszczenia zasobników kruszyw w wersji kompaktowej 2x2 nale┼╝y zrobi─ç dwie betonowe rampy z dwóch stron aby ┼éadowarka mog┼éa przetransportowa─ç kruszywo z zasieków do zasobników kruszyw.  Z powodu tego, ┼╝e wytwórnia jest kompaktowa, mo┼╝na j─ů ┼éatwo przeinstalowa─ç na nowe miejsce pracy. Przeszkod─ů mo┼╝e by─ç zastosowanie betonowych ramp, które zwi─Ökszaj─ů koszt ka┼╝dorazowego przestawienia w─Öz┼éa, a tym samym rentowno┼Ťci kontraktów. Z pomoc─ů przychodzi ELKON, który zaprojektowa┼é specjalny automatyczny system za┼éadunku kruszyw za pomoc─ů kosza po┼Ťredniego z obrotnic─ů. System za┼éadunku dodawany jest opcjonalnie do ka┼╝dego w─Öz┼éa na ┼╝yczenie klienta.  Automatyczny System Za┼éadunku kruszywa pozwala tak┼╝e zainstalowa─ç w─Öze┼é na mniejszej powierzchni instalacyjnej. 

Jak wida─ç na zdj─Öciu powy┼╝ej, system za┼éadunku sk┼éada si─Ö z po┼Ťredniego kosza zasypowego (Picture-1), ta┼Ťmy transportuj─ůcej kruszywo pod odpowiednim k─ůtem nad zasobniki kruszyw (Picture-2), obrotnicy, która rozdziela kruszywo dla odpowiedniej komory (Picture-3) oraz panelu sterowania. 

Kruszywo ┼éadowane jest z poziomu 0, i mo┼╝e by─ç ┼éatwo przetransportowane do odpowiedniego zasobnika zgodnie z dyspozycj─ů operatora ┼éadowarki, za pomoc─ů obrotnicy, która opiera si─Ö na czujnikach zbli┼╝eniowych. System mo┼╝e by─ç opcjonalnie wyposa┼╝ony w radiowy system sterowania prac─ů obrotnicy i ca┼éego systemu zgodnie z ┼╝yczeniem klienta.

 

Automatyczny System Za┼éadunku kruszyw mo┼╝e by─ç równie┼╝ zastosowany do liniowego uk┼éadu zasobników kruszyw. 

Kruszywo transportowane jest za pomoc─ů kosza na dodatkowy ta┼Ťmoci─ůg nad zasobnikami kruszyw, który dystrybuuje kruszywo do odpowiedniej komory. 

 

1. System wilgotno┼Ťci kruszyw MOISTURE MEASURING SYSTEM
Ilo┼Ť─ç wody, która mo┼╝e by─ç podawana do mieszalnika mo┼╝e by─ç automatycznie regulowana za pomoc─ů systemu pomiaru wilgotno┼Ťci kruszyw w opcji. Mikrofalowy pomiar wykonywany jest za pomoc─ů sond wilgotno┼Ťci marki FRANZ LUDWIG umieszczonych opcjonalnie na ┼╝yczenie klienta w zasobnikach z piaskiem.

Mikrofalowy system pomiaru wilgotno┼Ťci kruszyw zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki z najdok┼éadniejszych pomiarów. 

 

 

2. ZABUDOWA ZIMOWA W─śZ┼üA BETONIARSKIEGO

Aby ochroni─ç w─Öze┼é betoniarski przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz, grad, ┼Ťnieg etc. istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zastosowania trapezowej konstrukcji obudowy (z metalow─ů konstrukcj─ů wsporcz─ů w─Öz┼éa i panelami). Na ┼╝yczenie klienta istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zabudowy zasobników kruszyw, wraz z klapami nad zasobnikami, bloku mieszalnika, kosza zasypowego, systemu za┼éadunku kruszyw (je┼╝eli wyst─Öpuje) oddzielnie etc.

 

 

 

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM ZA┼üADUNKU KRUSZYW

Kruszywo mo┼╝e by─ç ┼éadowane bardziej efektywnie za pomoc─ů automatycznego systemu za┼éadunku kruszyw. Nie ma potrzeby wówczas budowa─ç betonowej rampy dla ┼éadowarki.

 

 

4. AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA MIESZALNIKA
Dzi─Öki opcjonalnego "Automatycznemu Systemowi Mycia Mieszalnika" mieszalnik wytwóni mo┼╝e by─ç szybko i ┼éatwo umyty w czasie przerw w produkci betonu jak równie┼╝ po zako┼äczonym dniu pracy.

 

 

5. SYSTEM MONITORINGU POZIOMU KRUSZYWA W ZASOBNIKACH

W kompaktowych wezly betoniarskie ELKON, poziom kruszyw w zasobnikach mo┼╝e by─ç ┼éatwo obserwowany za pomoc─ů opcjonalnego systemu monitoringu. Za pomoc─ů zainstalowanych kamer i monitora w kabinie operatora, operator w─Öz┼éa mo┼╝e ┼éatwo ci─ůgle nadzorowa─ç ilo┼Ť─ç kruszywa w zasobnikach, i w razie potrzeby poinformowa─ç operatora ┼éadowarki, który rodzaj kruszywa nale┼╝y za┼éadowa─ç do zasobnika. 

 

 

6. KRATY NAD ZASOBNIKAMI KRUSZYW

Kraty mog─ů by─ç dodane w opcji na ┼╝yczenie systemu, zapobiegaj─ů one dostaniu si─Ö ponadgabarytów do zasobików kruszyw, które mog─ů spowodowa─ç du┼╝e szkody w urz─ůdzeniu

 

 

7. SYSTEM OGRZEWANIE KRUSZYW I WODY Z DYSZAMI

Opcjonalnie w─Öze┼é betoniarski mo┼╝e by─ç wyposazony tak┼╝e w system ogrzewania kruszyw do ca┼éorocznej pracy w warunkach zimowych wraz z dyszami grzewczymi w zasobnikach i system grzania gor─ůcej wody.

 

 

 

8. SYSTEM RECYKLINGU RESZTEK BETONOWYCH

Za pomoc─ů systemu recyklinu betonu po┼é─ůczonego z w─Öz┼éem betoniarskim mo┼╝emy u┼╝y─ç ponownie brudn─ů wod─Ö do produkcji betonu, oszcz─Ödzaj─ůc ┼Ťrodowisko naturalne

 

1. System wilgotno┼Ťci kruszyw MOISTURE MEASURING SYSTEM
Ilo┼Ť─ç wody, która mo┼╝e by─ç podawana do mieszalnika mo┼╝e by─ç automatycznie regulowana za pomoc─ů systemu pomiaru wilgotno┼Ťci kruszyw w opcji. Mikrofalowy pomiar wykonywany jest za pomoc─ů sond wilgotno┼Ťci marki FRANZ LUDWIG umieszczonych opcjonalnie na ┼╝yczenie klienta w zasobnikach z piaskiem.

Mikrofalowy system pomiaru wilgotno┼Ťci kruszyw zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki z najdok┼éadniejszych pomiarów. 

 

 

2. ZABUDOWA ZIMOWA W─śZ┼üA BETONIARSKIEGO

Aby ochroni─ç w─Öze┼é betoniarski przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz, grad, ┼Ťnieg etc. istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zastosowania trapezowej konstrukcji obudowy (z metalow─ů konstrukcj─ů wsporcz─ů w─Öz┼éa i panelami). Na ┼╝yczenie klienta istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zabudowy zasobników kruszyw, wraz z klapami nad zasobnikami, bloku mieszalnika, kosza zasypowego, systemu za┼éadunku kruszyw (je┼╝eli wyst─Öpuje) oddzielnie etc.

 

 

 

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM ZA┼üADUNKU KRUSZYW

Kruszywo mo┼╝e by─ç ┼éadowane bardziej efektywnie za pomoc─ů automatycznego systemu za┼éadunku kruszyw. Nie ma potrzeby wówczas budowa─ç betonowej rampy dla ┼éadowarki.

 

 

4. AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA MIESZALNIKA
Dzi─Öki opcjonalnego "Automatycznemu Systemowi Mycia Mieszalnika" mieszalnik wytwóni mo┼╝e by─ç szybko i ┼éatwo umyty w czasie przerw w produkci betonu jak równie┼╝ po zako┼äczonym dniu pracy.

 

 

5. SYSTEM MONITORINGU POZIOMU KRUSZYWA W ZASOBNIKACH

W kompaktowych wezly betoniarskie ELKON, poziom kruszyw w zasobnikach mo┼╝e by─ç ┼éatwo obserwowany za pomoc─ů opcjonalnego systemu monitoringu. Za pomoc─ů zainstalowanych kamer i monitora w kabinie operatora, operator w─Öz┼éa mo┼╝e ┼éatwo ci─ůgle nadzorowa─ç ilo┼Ť─ç kruszywa w zasobnikach, i w razie potrzeby poinformowa─ç operatora ┼éadowarki, który rodzaj kruszywa nale┼╝y za┼éadowa─ç do zasobnika. 

 

 

6. KRATY NAD ZASOBNIKAMI KRUSZYW

Kraty mog─ů by─ç dodane w opcji na ┼╝yczenie systemu, zapobiegaj─ů one dostaniu si─Ö ponadgabarytów do zasobików kruszyw, które mog─ů spowodowa─ç du┼╝e szkody w urz─ůdzeniu

 

 

7. SYSTEM OGRZEWANIE KRUSZYW I WODY Z DYSZAMI

Opcjonalnie w─Öze┼é betoniarski mo┼╝e by─ç wyposazony tak┼╝e w system ogrzewania kruszyw do ca┼éorocznej pracy w warunkach zimowych wraz z dyszami grzewczymi w zasobnikach i system grzania gor─ůcej wody.

 

 

 

8. SYSTEM RECYKLINGU RESZTEK BETONOWYCH

Za pomoc─ů systemu recyklinu betonu po┼é─ůczonego z w─Öz┼éem betoniarskim mo┼╝emy u┼╝y─ç ponownie brudn─ů wod─Ö do produkcji betonu, oszcz─Ödzaj─ůc ┼Ťrodowisko naturalne

 


Dane kontaktowe: Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sokak. No:13 P.K.34394 Esentepe - ─░stanbul / Turkey

T├ęl: +90 212 288 96 33 | Fax: +90 212 274 63 10 | E-mail:info@elkomix.com