fourtytree years

+90 212 288 96 33 info@elkomix.com3500 węzłów betoniarskich w ponad 120 krajach na 6 kontynentach

en
Autor : Elkon / Data : 2015-03-24
Wielki Projekt Dla Największej Firmy Gazowo Naftowej W Rosji

ELKON posiada ogromne możliwości techniczne oraz technologiczne, umożliwiające podejmowanie najbardziej ambitnych wyzwań oraz sukcesywne osiąganie wyznaczonych celów.

W 2014 roku firma ELKON, przy współpracy z holenderską firmą, zakończyła realizację wielkiej skali projektu w Rosji, dotyczącego dostarczenia specjalnych węzłów betoniarskich dla firmy zajmującej się produkcją rur z powłokami betonowymi. Rury stalowe, stosowane do transportu gazu, prowadzone pod wodą, wymagają pokrycia powłoką z betonu ciężkiego zawierającego piasek, rudy żelaza oraz cement, w celu zabezpieczenia ich przed kontaktem z wodą.

Dokładność dotycząca wielkości ziaren zastosowanych materiałów jest w tym przypadku niezwykle ważna dla jakości wytwarzanego betonu, dlatego też system załadunku kruszywa wyposażony został w sita wibracyjne, zatrzymujące zbyt duże ziarna kruszywa bądź rudy żelaza.

Stacjonarny Węzeł Betoniarski ELKOMIX-135TW, który zaprojektowany został specjalnie na potrzeby tego projektu, wyposażony został między innymi w zasobniki kruszywa 4x20 m³ oraz ultradźwiękowe wskaźniki, pozwalające użytkownikowi na obserwowanie poziomu kruszywa w zasobniku.

Stacjonarny Węzeł Betoniarski ELKOMIX-135TW, który zaprojektowany został specjalnie na potrzeby tego projektu, wyposażony został między innymi w zasobniki kruszywa 4x20 m³ oraz ultradźwiękowe wskaźniki, pozwalające użytkownikowi na obserwowanie poziomu kruszywa w zasobniku.

Z powodu wymagań dotyczących betonu stosowanego w maszynach do powlekania rur oraz wymagań związanych z ciągłą dostawą świeżego betonu, pod punktem wyładowywania betonu mieszalnika dwuwałowego umieszczony został kosz oczekujący-buforowy. Zastosowanie takiego rozwiązania było konieczne z uwagi na fakt, że w omawianym przypadku beton musi zostać dostarczony do maszyny powlekającej rury w odpowiednio krótkim czasie, w przeciwnym razie jego wykorzystanie nie będzie możliwe i stanie się betonem odpadowym.

Warto zauważyć, że beton taki można ponownie wykorzystać w procesie produkcji przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Specjalny system ważenia i załadunku został opracowany w sposób umożliwiający dodawanie betonu odpadowego do świeżej mieszaniny w odpowiednim tempie.

EWielki Projekt Dla Największej Firmy Gazowo Naftowej W Rosji
Wielki Projekt Dla Największej Firmy Gazowo Naftowej W Rosji
Wielki Projekt Dla Największej Firmy Gazowo Naftowej W Rosji
Wielki Projekt Dla Największej Firmy Gazowo Naftowej W Rosji
  • altdiger