fourtytree years

+90 212 288 96 33 info@elkomix.com3500 węzłów betoniarskich w ponad 120 krajach na 6 kontynentach

en
Autor : Elkon / Data : 2019-03-27
The Powerful Concrete Plant ELKOMIX-120 Started Up in France”

Znajdująca się w Paryżu fabryka mieszania betonu ELKOMIX-120 rozpoczęła działalność w ostatnim czasie. Zakład będzie produkował beton, bloki betonowe i beton z domieszkami składników z recyklingu na potrzeby projektu Greater Paris. Zakład ten wyróżnia się dodatkowym wyposażeniem, które zapewnia duży komfort użytkowania, lepszą kontrolę produkcji i lepszą kontrolę jakości betonu.

Zakład wyposażony jest w mieszalnik 2m3 (3000/2000 L) o wydajności produkcyjnej do 110 m3/h przy 20 sekundowym czasu mieszania. Mieszalnik wyposażony jest w kamerę do podglądu produkcji, system pobierania próbek i automatyczny system mycia.

Liniowy zbiornik kruszywa składa się z 6 komór o pojemności 20 m3 każdy, z 2 sondami wilgotnościowymi, ultradźwiękowym systemem pomiaru poziomu w komorach oraz z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

Napełnianie kruszyw odbywać się będzie dzięki systemowi załadunku kruszywa z poziomu zero, co pozwala na uniknięcie budowy ramp sterowanych zdalnie za pomocą pilota.

Blok mieszalnika  oraz zbiornik na kruszywo obudowane są płytami z wypełnieniem  poliuretanowym w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zminimalizowania wpływu na środowisko.

Betonownie ELKON produkowały już dla dużych projektów, takich jak porty, lotniska, wieżowce, ambasady, drogi, rurociągi, elementy prefabrykowane, stadiony... Beton będzie produkowany dla dużego projektu Paryża z rządem centralnym i światowej sławy marką zlokalizowaną w 117 krajach świata w ELKON.
  • altdiger