fourtytree years

+90 212 288 96 33 info@elkomix.com3500 węzłów betoniarskich w ponad 120 krajach na 6 kontynentach

en
Autor : Elkon / Data : 2017-11-18

Fabryki ELKON są obecnie na drodze do przemysłu 4.0 bez utraty dynamicznej produkcji.

Dzięki nowym inwestycjom w automatyzację fabryk firmy Elkon, całkowita liczba robotów spawalniczych sięga 12. ELKON we własnym zakresie opracował także wiele innych zautomatyzowanych, zaawansowanych technologicznie systemów produkcji.

W zautomatyzowanych stacjach spawalniczych po raz pierwszy w Europie można wykonać spawanie: mieszalników dwuwałowych o pojemności od 1500/1000 l. do 7500/5000 l i konstrukcji zbiorników kruszyw (12 metrów długości) wraz ze spawaniem podajników ślimakowych cementu, panelowych skręcanych silosów cementowych, paneli zasobników kruszyw i stożków wyładunkowych bramek zasobnika kruszywa.

  • altdiger